Lịch sử và bài học đầu tiên về java


Java là một ngôn ngữ lập trình cao cấp ban đầu được phát triển bởi Sun Microsystems và được phát hành vào năm 1995. Java chạy trên nhiều nền tảng, chẳng hạn như Windows, Mac OS và các phiên bản khác nhau của UNIX. Hướng dẫn này cung cấp cho một sự hiểu biết đầy đủ về Java.

Tài liệu tham khảo này sẽ đưa bạn qua các phương pháp đơn giản và thiết thực trong khi học ngôn ngữ lập trình Java.

Độc giả
Hướng dẫn này đã được chuẩn bị cho người mới bắt đầu để giúp họ hiểu các khái niệm cơ bản cho các khái niệm tiên tiến liên quan đến ngôn ngữ lập trình Java.

Điều kiện đầu tiên
Trước khi bắt đầu thực hành các loại ví dụ được đưa ra trong tài liệu tham khảo này, chúng tôi giả sử rằng bạn đã biết về các chương trình máy tính và ngôn ngữ lập trình máy tính.

Thực thi Java Online
Đối với hầu hết các ví dụ được đưa ra trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn 'Thử', mà bạn có thể sử dụng để thực hiện các chương trình Java của bạn tại chỗ và tận hưởng học tập của bạn.

Hãy thử ví dụ sau bằng cách sử dụng tùy chọn 'Thử' có sẵn ở góc trên cùng bên phải của hộp mã mẫu sau đây:
public class MyFirstJavaProgram {

   public static void main(String []args) {
      System.out.println("Hello World");
   }
} 

Previous
Next Post »